Acasa

SIMPRACT se derulează în perioada 1 aprilie 2014 - 30 noiembrie 2015.
Prin implementarea proiectului SIMPRACT, 7000 de studenți vor beneficia de:  

  • servicii de consiliere și orientare profesională directă în cadrul ședințelor de consiliere și orientare profesională individuale și de grup organizate în universități, în cadrul unor workshop-uri și în cadrul Școlii de Vară;
  • servicii de consiliere și orientare profesională în spațiul virtual - prin utilizarea de instrumente TIC și o aplicație SmartPhone; 
  • oferirea posibilității de a participa la activități ale întreprinderilor simulate la nivel regional, național și european; 
  • acordarea de premii în bani pentru cele mai performante întreprinderi simulate;
  • oferirea posibilității de a efectua stagii de practică în întreprinderi reale de prestigiu;
  • interacționarea în cadrul workshop-urilor cu manageri și întreprinzători de succes;
  • participarea la târguri naționale și europene ale întreprinderilor simulate.

Proiectul se adresează studenţilor înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, care studiază în una dintre următoarele instituţii de învăţământ:

• Academia de Studii Economice București (ASE)
• Universitatea „Ovidius” din Constanța
• Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
• Universitatea din Craiova
• Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
• Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
• Universitatea VALAHIA din Târgoviște
• Universitatea „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Târgu Jiu  
• Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
• Universitatea din Oradea 

 

Beneficiar:
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

P-ţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea 1, Et. 1, sector 1, București, RO-010155, România

Tel.: +40.31.86.00.497; +40.31.86.00.498;
Fax: +40.21.410.87.34
E-mail: secretariat@smeprojects.ro

www.cnipmmr.ro

 

Vizualizati ANEXA 8

Anexa 8 raportare locatii Octombrie 2015 SIMPRACT
Anexa 8 raportare locatii Septembrie 2015 SIMPRACT
Anexa 8 raportare locatii August 2015 SIMPRACT
Anexa 8 raportare locatii Iulie 2015 SIMPRACT
Anexa 8 raportare locatii Iunie 2015 SIMPRACT
Anexa 8 raportare locatii Mai 2015 SIMPRACT
Anexa 8 raportare locatii Aprilie 2015 SIMPRACT

 

Titlul programului:

Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Titlul proiectului:
SIMPRACT - Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate

 

Proiect numărul POSDRU/160/2.1/S/138113

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

| www.fonduri-ue.ro

 


   Evenimente | mai multe detalii

   Calendar | mai multe detalii

   Inscriere | mai multe detalii